روش هرس کردن دستگاه لیزر کاغذی :

www.iranrotec.ir صورت دادن و هدایت آن می بایست به نیکی و به صورت منظم هرس شود و در‌صورتی‌که کنار دیوار یا داربست جای‌دارد , می بایست به نیکی مهار و سوق‌دهی گردد . ازقیم ها برای در دست گرفتن جهت رویش و ایستادگی آن فایده فرمائید .

دستگاه لیزر کاغذی رویش پرسرعت و نامنظمی دارد و باهرس کردن میتوان آن را کنترل و پیرایش نمود .

برای پرهیز از خارش پوست در هنگام هرس کردن دستکش بپوشید .

در فصل بهار که هنگام رشد دستگاه لیزر کاغذی است از هرس کردن آن بپرهیزید .

کاربردها :

استفاده به عنوان بنسای . به کارگیری تحت عنوان گیاه دکوری در دستگاه لیزر دان . استعمال تحت عنوان دیوار و پرچین . برای محوطه سازی و پوشش روی دیوار

تکثیر و ازدیاد :

این گیاه تیغدار از طریق قلمه زدن قابل انتشار است . برای این کار شاخه های آن را به مقدار 20 تا 30 سانتیمتر بریده و نصف برگهای آن را حذف کنید , آنگاه قلمه را به مقدار 5 سانتیمتر باطن خاک فرو نمائید و به صورت منظم آبیاری کتید تا ریشه دار شوند . خوب تر است برای مراقبت و کنترل رطوبت قلمه زدن در دستگاه لیزر دان انجام شود .

قلمه ها را در سایه حفظ نمایید .

بهتر است که قلمه ها با زاویه 45 مرتبه و به صورت مایل و نه به صورت عمودی در خاک فرو برده شوند .

از هورمونهای اسیدی ریشه زا میتوان برای بالا بردن بخت گیرش و افزایش اقتدار ریشه دهی قلمه های دستگاه لیزر کاغذی استعمال نمود .

بعداز دوران دو تا سه ماه قلمه ها ریشه دار خواهند شد .

این زیبایی را با کسانی که دوستشان دارید , قسمت فرمائید .

عکس هایی دیگر از دستگاه لیزر کاغذی :

دستگاه لیزر کاغذی 1
دستگاه لیزر کاغذی 1
دستگاه لیزر کاغذی 2
دستگاه لیزر کاغذی 2
دستگاه لیزر کاغذی 3
دستگاه لیزر کاغذی 3
دستگاه لیزر کاغذی 4
دستگاه لیزر کاغذی 4
دستگاه لیزر کاغذی 5
دستگاه لیزر کاغذی 5
دستگاه لیزر کاغذی 6
دستگاه لیزر کاغذی 6
دستگاه لیزر کاغذی 7
دستگاه لیزر کاغذی 7
دستگاه لیزر کاغذی 8
دستگاه لیزر کاغذی 8
دستگاه لیزر کاغذی 9
دستگاه لیزر کاغذی 9
دستگاه لیزر کاغذی 10
دستگاه لیزر کاغذی 10
دستگاه لیزر کاغذی 11
دستگاه لیزر کاغذی 11
دستگاه لیزر کاغذی 12
دستگاه لیزر کاغذی 12
دستگاه لیزر کاغذی 13
دستگاه لیزر کاغذی 13
دستگاه لیزر کاغذی 14
دستگاه لیزر کاغذی 14
دستگاه لیزر کاغذی 15
دستگاه لیزر کاغذی 15
دستگاه لیزر کاغذی 16
دستگاه لیزر کاغذی 16
دستگاه لیزر کاغذی بنفش
دستگاه لیزر کاغذی بنفش
دستگاه لیزر کاغذی رنگ زرد
دستگاه لیزر کاغذی رنگ زرد